TH | EN
Knowledge
Categories :
ข้อดีของสีผงหรือสีฝุ่น
ผงสีมีข้อดีกว่าอย่างไร

เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้งานสีประเภทอื่น ๆ แล้ว สีผงหรือสีฝุ่นมีข้อได้เปรียบมากกว่าเนื่องจากมีเฉดสีให้เลือกหลากหลาย อีกทั้งสามารถผลิตสีผงหรือสีฝุ่นเพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานที่แตกต่างกัน สีผงหรือสีฝุ่นมีคุณสมบัติไม่ละลายน้ำและไม่ต้องใช้สารละลายในการใช้งาน ดังนั้น สีฝุ่นจึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ สีผงหรือสีฝุ่นยังสามารถสร้างความหนาของฟิลม์สีได้สูงในการพ่นเพียงครั้งเดียว ตลอดจนสามารถเพิ่มคุณภาพและปริมาณของงานได้มากอีกด้วย เนื่องจากสามารถนำสีผงหรือสีฝุ่นที่ไม่ติดเกาะในการพ่นกลับมาใช้ได้ จึงสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย

โพสเมื่อ: 2016-09-28